Opposite of purpose-v

Opposite of purposed

Opposite of purposelessness

Opposite of pursue

Opposite of pursy

Opposite of purulent

Opposite of push

Opposite of pusillanimity

Opposite of putative

Opposite of putrefy

Opposite of putrid

Opposite of putt

Opposite of puzzle

Opposite of puzzle-n

Opposite of puzzle-v

Opposite of puzzler